Ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự trong quản lý thuế thu nhập cá nhân nhà hàng - khách sạn

Lượt xem2231
Cập nhật 19/07/2017
Trong quản lý nhân sự nhà hàng khách sạn nói riêng và tất cả các ngành nói chung việc tính thuế thu nhập cá nhân của nhân viên là một phần trong quản lý, tính thu nhập cho nhân viên hàng tháng. Vì vậy công ty phần mềm Vitda đã tích hợp chức năng quản lý thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên công ty trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Form cấu hình thuế thu nhập cá nhân