Phần mềm nhân sự VHRO hỗ trợ quyết toán thuế

Lượt xem7956
Cập nhật 15/07/2017
Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập (thông thường là sau 5 năm, còn doanh nghiệp lớn thì có khi một năm quyết toán thuế một lần). 
Để bảo vệ tối đa quyền lợi cho doanh nghiệp, người làm kế toán cần chuẩn bị tốt tinh thần ứng biến các tình huống mà cán bộ thuế có thể hỏi trong quá trình kiểm tra sổ sách. để việc quyết toán diễn ra tốt đẹp và bị truy thu ít tiền thuế, kế toán cần chuẩn bị đẩy đủ hồ sơ chứng từ, sổ sách, các giấy tờ kèm theo để khi cơ quan thuế hỏi đến giấy tờ gì  thì kế toán có ngay để trình bày tránh việc khi hỏi không có mới bắt đầu chuẩn bị sẽ dẫn tới nhiều thiệt thòi cho doanh nghiệp. 
Để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc này, công ty chúng tôi cung cấp phần mềm  quản lý nhân sự VHRO hỗ trợ việc quyết toán thuế trở nên dễ dàng
Lựa chọn phòng ban: sau khi lựa chọn form quyết toán thuế, hệ thống sẽ thống kê các khoản khấu trừ, mức lương cơ bản theo năm của tất cả phòng ban gồm số thẻ, mã nhân viên, tên nhân viên… Nếu khách hàng muốn thống kê theo từng phòng ban riêng biệt thì lựa chọn phòng ban tại mục “lựa chọn phòng ban”.
Các mục thống kê: ở mục này sẽ hiển thị các khoản khấu trừ như khấu trừ công đoàn, khấu trừ bảo hiểm, tạm ứng, thực lãnh…
Thống kê theo cột: cuối form có mục tổng cộng sẽ thống kê tổng các khoản khấu trừ trên mục thống kê để giúp cho người quản trị dễ dàng quản lý