Phần mềm nhân sự VHRO - Giới thiệu form quỹ lương năm

Lượt xem8345
Cập nhật 15/07/2017
Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho tất cả các loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý và sử dụng. Thành phần quỹ lương bao gồm các khoản chủ yếu là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc ( theo thời gian, theo sản phẩm...). Để hỗ trợ cho việc thống kê và theo dõi lương năm, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương VHRO tích hợp form quỹ lương năm để doanh nghiệp dễ dàng trong việc quản lý.
Lựa chọn phòng ban: sau khi lựa chọn module quỹ lương năm, hệ thống sẽ thống kê tổng lương theo năm của tất cả phòng ban gồm số thẻ, mã nhân viên, tên nhân viên… Nếu khách hàng muốn thống kê theo từng phòng ban riêng biệt thì lựa chọn phòng ban tại mục “lựa chọn phòng ban”.
Thống kê theo năm: ở mục này sẽ hiển thị tổng lương theo các năm của từng nhân viên. 
Tổng lương theo năm: cuối form có mục tổng cộng sẽ thống kê tổng lương của từng phòng theo từng năm