Phần mềm quản lý nhân sự VHRO-form mức đóng bảo hiểm người lao động

Lượt xem12922
Cập nhật 18/04/2018
​Trong quản lý bảo hiểm nhân viên tại công ty, việc quản lý mức đóng bảo hiểm của nhân viên là 1 phần cần thống kê hàng tháng sau khi đã tính lương nhân viên

Sau khi tính các bảo hiểm, thì bộ phận nhân sự thường phải lập báo cáo về mức phí bảo hiểm của người lao động phải đóng hàng tháng gửi cho phòng kế toán, Và nắm bắt được yêu cầu này nên công ty phần mềm VITDA đã tích hợp chức năng thống kê mức đóng bảo hiểm cho nhân viên vào phần mềm quản lý nhân sự VHRO nhằm hỗ trợ bộ phận nhân sự đơn giản hơn trong việc quản lý và tạo báo cáo.
 

Ngoài ra chức năng này còn cung cấp cái nhìn tổng quan về mức đóng bảo hiểm của nhân viên trong từng tháng trong năm.

Xem thêm chức năng khác bổ ích trong phần mềm nhân sự VHRO
Tags: