Giới thiệu form theo dõi lương năm với phần mềm nhân sự VHRO

Lượt xem8182
Cập nhật 15/07/2017
Thực tế đã chứng minh rằng con người là nhân tố quan trọng, là yếu tố tiên quyết trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Nhưng làm thế nào để phát huy khả năng sáng tạo, niềm hăng say lao động của mỗi cá nhân trong cả một tập thể rộng lớn đang trong xu hướng phát triển và mở rộng quy mô của đơn vị lại là một vấn đề hóc búa, đã và đang làm cho nhiều nhà quản lý, nhiều chiến lược gia đau đầu.
Hiểu được điều đó, chúng tôi  đã ra cho ra đời phần mềm quản lý Nhân sự – Tiền lương VHRO. VHRO không chỉ là một phần mềm đơn thuần là theo dõi, thống kê các chỉ tiêu nhân sự dạng tĩnh như các phần mềm trên thị trường mà VHRO còn là một công cụ đắc lực để giúp các nhà quản lý nhìn nhận quá trình hoạt động của từng cá nhân, quá trình phát triển, mở rộng của từng bộ phận, đơn vị, từ đó để đề ra các quyết sách kịp thời đúng đắn. Đặc biệt, tính năng nổi trội của phần mềm quản lý nhân sự – tiền lương VHRO là theo dõi lương năm.
Lựa chọn phòng ban: sau khi lựa chọn module theo dõi lương năm, hệ thống sẽ thống kê tổng lương theo năm của tất cả phòng ban gồm số thẻ, mã nhân viên, tên nhân viên… Nếu khách hàng muốn thống kê theo từng phòng ban riêng biệt thì lựa chọn phòng ban tại mục “lựa chọn phòng ban”.
Thống kê theo năm: ở mục này sẽ hiển thị tổng lương theo các năm của từng nhân viên. 
Tổng lương theo năm: cuối form có mục tổng cộng sẽ thống kê tổng lương của từng phòng theo từng năm