Phần Mềm Nhân Sự Online VHRO - Phân Hệ Theo Dõi Phép

Lượt xem9401
Cập nhật 15/07/2017
 Phân Hệ Theo dõi phép trong VHRO

1.    Tổng quan
Theo dõi phép cho nhân viên luôn là một vấn đề phức tạp và diễn ra trong khoảng thời gian dài liên tục kể từ khi nhân viên bắt đầu làm việc cho đến khi kêt thúc công việc của mình đa số các doanh nghiệp đều mắc phải một số trường hợp giải quyết lương sai cho nhân viên vì tính sô ngày nghĩ không chính xác. Nắm bắt được tình hình đó mà Phân hệ theo dõi phép trên phần mềm quản lý nhân sự VHRO được thành lập phân hệ theo dõi phép này cho phép đơn vị biết được cấu hình nghĩ phép, danh mục nghĩ phép, các quy định nghĩ phép... và theo dõi được chính xác số ngày nghĩ của nhân viên, theo dõi số ngày phép trong cả năm của nhân viên.
2.    Các chức năng chính
a.    Hệ thống gồm có
•    Danh mục nghĩ phép : ở danh mục này người quản lý có thể biêt được các thông tin về mã ngày nghĩ, số ngày nghĩ, số ngày phép, số tiền nhận....


•    Quy định phép năm : mã quy định, tên quy định, giá trị mặc đinh, áp dụng và ghi chú
 

•    Quy định phép thâm niên : số năm làm việc, số ngày phép thâm niên, ghi chú

•    Duyệt nghĩ phép : gồm có các ô lọc nhân viên. Phòng ban, ngày tháng năm xin nghĩ, ngày vào làm, ngày kí hợp đồng, số năm làm việc, số tháng làm viêc, số phép thâm niên, số phép trong năm và tổng phép
 

b.    Quản lý nhân sự
•    Xin nghĩ phép : ở phần này người quản lý thực thực hiện thao tác  sau đó sẽ hiện ra các thông tin cho người quản lý nhập như : tìm kiếm phòng ban, tên nhân viên, lý do nghĩ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, giờ bắt đầu và giờ kết thúc, sô ngày nghĩ, số giờ nghĩ, loại nghĩ phép ...sau đó bấm nút lưu   để ghi nhận lại thông tin nhân viên xin phép.
 

•    Theo dõi năm : lọc phòng ban, tên nhan viên, mã nhân viên, năm, ngày vào làm, tổng phép, năm nay, năm trước, thâm niên, nghĩ phép năm, nghĩ phép thường, đã dùng, còn lại...