• Các quy định về mức lương và thời gian thử việc của nhân sự

  Lượt xem2717
  Cập nhật 17/03/2017

  ​ Quy định về mức lương thử việc và thời gian thử việc nhân sự năm 2016 tại Bộ luật lao động số 10/2012/QH13. Việc quản lý nhân sự mới vào làm chưa có kinh nghiệm chuyên môn, cần phải ...

 • Nguyên tắc quyết định mức lương

  Lượt xem2292
  Cập nhật 09/06/2017

  Công ty phần mềm quản lý nhân sự Vitda xin giới thiệu đến các bạn nguyên tắc để quyết định mức lương. Năng lực chỉ là một trong những yếu tố để đánh giá mức đóng góp...

 • Những mối nguy khi áp dụng hệ thống lương 3P vào doanh nghiệp

  Lượt xem2311
  Cập nhật 08/06/2017

  Ngày nay, khi xu hướng thị trường thay đổi với nhiều sự ảnh hưởng tác động từ môi trường bên ngoài các doanh nghiệp gần như đều tìm đến các chuyên gia hàng đầu với mong...

 • Khái niệm tiền lương, tiền công là gì, chức năng của tiền lương

  Lượt xem2392
  Cập nhật 08/06/2017

  Sự phức tạp về tiền lương đã thể hiện ngay trong quan điểm triết lý về tiền lương. Trên thực tế, khái niệm và cơ cấu tiền lương rất đa dạng ở các nước trên thế giới...

 • Chế độ nghỉ phép năm

  Lượt xem2733
  Cập nhật 24/03/2017

  Theo khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghỉ hằng năm như sau: Người lao động sau đủ 12 tháng làm việc thì được nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương theo...

 • Tiền lương năm 2017 thay đổi như thế nào ?

  Lượt xem3385
  Cập nhật 29/05/2017

  Tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2017 tăng thêm 7,3%, tiền lương cơ sở cũng có thay đổi khi tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng...

 • Hiếu nghỉ và nghỉ việc riêng

  Lượt xem2602
  Cập nhật 24/03/2017

  Theo quy định tại Điều 116 BLLĐ 2012 thì: 1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:...

 • Các phương thức tính và trả lương trong doanh nghiệp

  Lượt xem3768
  Cập nhật 29/05/2017

  Hiện nay, các doanh nghiệp có nhiều phương thức trả lương cho nhân viên như phương thức trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm hoặc trả lương...

 • Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

  Lượt xem2753
  Cập nhật 06/03/2017

  Thang bảng lương đang là một vấn đề nóng trong thời điểm hiện nay khi bước vào đầu năm tài chính. Về quy định và trình tự đăng ký thang...

 • Quy định công tác phí cho doanh ngiệp khi nhân viên đi công tác

  Lượt xem3064
  Cập nhật 21/03/2017

  Trước ngày 6/8/2015: Theo điểm 2.8 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định mức công tác phí được trừ khi tính thuế TNDN cụ thể như sau:...

 • Quy định về tạm ứng tiền lương

  Lượt xem2842
  Cập nhật 29/05/2017

  Tạm ứng tiền lương theo quy định của pháp luật lao động. Người lao động được tạm ứng tiền lương trong những trường hợp nào? Tiền lương mà...