Danh mục ca trong phần mềm nhân sự online VHRO

Lượt xem8066
Cập nhật 17/07/2017
Phân hệ chấm công là 1 trong những module của phần mềm nhân sự Online  VHRO do Công ty công nghệ phần mềm Vitda cung cấp. Phân hệ chấm công quản lý giờ giấc làm việc, chấm công cho nhân viên. Ngoài ra, còn quản lý các hạng mục chấm công được tạo hàng ngày bởi mỗi nhân viên. Form danh mục ca trong module chấm công của phần mềm được xây dựng và thiết kế để giải quyết những vấn đề trên.
Khi bắt đầu vào form danh mục ca: hệ thống sẽ hiển thị thông tin của ca đó với các thông tin như: mã ca, tên ca, giờ vào, thời gian bắt đầu nghỉ, thời gian tan ca…
Nếu khách hàng muốn sửa thông tin của ca nào thì check chọn ca đó. Khi đó, chúng ta click vào nút sửa để sửa thông tin ca.
Khi click vào nút sửa, thông tin của ca đó sẽ hiện ra ở một form mới. Khách hàng sau khi sửa thông tin sẽ nhấn vào nút lưu để cập nhật lại thông tin.
Nếu khách hàng muốn thêm một danh mục ca mới thì click chọn vào nút thêm. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị form mới cho chúng ta nhập thông tin ca mới. Sau khi nhập xong, khách hàng chọn nút lưu để lưu thông tin.
Lưu ý, khách hàng phải điền tên ca đầu tiền. Sau đó, khách hàng phải bắt buộc nhập mã ca để hệ thống quản lý. Cuối cùng, khách hàng nhập các thông tin còn lại.