Phần mềm nhân sự VHRO giới thiệu form theo dõi lương toàn công ty

Lượt xem7923
Cập nhật 15/07/2017
Với mục đích theo dõi các quá trình đào tạo, ký kết hợp đồng, hạn hiệu lực hợp đồng, nâng lương, chuyển bộ phận, khen thưởng, kỹ luật ... của tất cả nhân viên trong công ty và cung cấp các công cụ tổng hợp, phân tích dữ liệu nhằm cung cấp thông tin cho người sử dụng trong việc quản lý và xây dựng các chương trình nhân lực cho tổ chức.
Công ty chúng tôi cung cấp phần mềm quản lý nhân sự tiền lương VHRO đến cho khách hàng làm công cụ quản lý tiền lương hiệu quả nhất. Điểm đặt biệt của phần mềm là theo dõi tiền của công ty với một form riêng biệt hỗ trợ cho việc này.
Lựa chọn phòng ban: sau khi lựa chọn module lương toàn công ty, hệ thống sẽ thống kê tổng lương theo năm của tất cả phòng ban gồm số thẻ, mã nhân viên, tên nhân viên… Nếu khách hàng muốn thống kê theo từng phòng ban riêng biệt thì lựa chọn phòng ban tại mục “lựa chọn phòng ban”.
Thống kê theo năm: ở mục này sẽ hiển thị tổng lương theo các năm của từng nhân viên. 
Tổng lương theo năm: cuối form có mục tổng cộng sẽ thống kê tổng lương của từng phòng theo từng năm