• Chính sách thi đua khen thưởng - kỷ luật

  Lượt xem2573
  Cập nhật 17/03/2017

  Trích lục từ “Quy chế khen thưởng-kỷ luật” được ban hành kèm theo Nghị quyết số 75/NQ của Hội đồng quản trị ngày 16/12/2009 Khen thưởng nhằm tôn vinh, động viên kịp thời các thành tích, cống hiến và xử lý ...

 • Các hình thức xử lý kỉ luật nhân viên trong doanh nghiệp

  Lượt xem4048
  Cập nhật 17/03/2017

  Kỷ luật trong lao động là những quy định liên quan đến việc tuân thủ thời gian, công nghệ về các chức năng quản lý nhân sự và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Người ...

 • Các ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương trong năm 2017

  Lượt xem2582
  Cập nhật 06/03/2017

  Theo luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội: Bộ luật lao động, người lao động sẽ được hưởng nguyên lương vào những ngày...

 • Những lỗi mà nhân viên hay mắc phải trong công ty

  Lượt xem2791
  Cập nhật 17/03/2017

  Làm việc trong tập thể rất có thể xảy ra những xung đột không mong muốn vì những việc .Việc gây gỗ vừa làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp và vừa làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty của ...