Ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự quản lý tạm ứng của nhân viên ngành xây dựng

Lượt xem2536
Cập nhật 20/07/2017
Trong quản lý lương nhân viên tại các công ty xây dựng còn có phần tạm ứng hàng tháng giúp ca nhân viên có thể ứng trước một khoản tiền để chi tiêu cần thiết cho bản thân khi chưa tới kì nhận lương. Trong phần mềm quản lý nhân sự của công ty phần mềm Vitda cũng có chức năng quản lý phần tạm ứng này của nhân viên, giúp quản lý chi tiết lương hưởng của nhân viên hơn.

Form tạm ứng cho nhân viên

Chức năng thêm phiếu tạm ứng