Ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự quản lý tạm ứng của nhân viên ngành may mặc

Lượt xem2643
Cập nhật 19/07/2017
Trong quản lý lương nhân viên ngành sản xuất may mặc còn có phần tạm ứng hàng tháng giúp ca nhân viên có thể ứng trước một khoản tiền để chi tiêu cần thiết cho bản thân khi chưa tới kì nhận lương. Trong phần mềm quản lý nhân sự của công ty phần mềm Vitda cũng có chức năng quản lý phần tạm ứng này của nhân viên, giúp quản lý chi tiết lương hưởng của nhân viên hơn.

Form tạm ứng cho nhân viên

Chức năng thêm phiếu tạm ứng