Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- Ứng dụng quản lý chấm công trong văn phòng công sở

Lượt xem2444
Cập nhật 06/03/2018
Trong quản lý nhân sự văn phòng, côn sở phần chấm công cho nhân viên là một vấn đề quan trọng trong quản lý nhân sự.

Do đặc thù nhân viên hay ra vào, nên gây khó khăn cho bộ phận quản lý chấm công. Để hỗ trợ đơn giản hóa khó khăn trong việc chấm công cho nhân viên tại văn phòng, công sở công ty phần mềm nhân sự Vitda đã tích hợp chức năng chấm công vào phần mềm quản lý nhân sự VHRO nhằm hỗ trợ cho khó khăn này.

Form máy chấm công -phần mềm quản lý nhân sự VHRO
Phần mềm sẽ tự động lấy dữ liệu từ các thiết bị chấm công đẩy lên hệ thống để chấm công chính xác giờ làm của nhân viên ở bất cứ bộ phận nào. phần dữ liệu này được quản lý và hiện thị tại form máy chấm công.
 
Form phiếu báo công - phần mềm quản lý nhân sự VHRO
 
Từ dữ liệu trong form máy chấm công sẽ được tính toán chính xác ra công cho nhân viên tại form phiếu báo công. Dữ liệu tại phiếu báo công có thể được chỉnh sửa bằng tay đối với các trường hợp ngoại lệ không thể tính toán công dựa vào dữ liêu từ máy chấm công. Đây là phần dữ liệu quan trọng để cho để tính lương cho nhân viên.

Xem thêm phần mềm nhân sự Vhro sự lựa chọn tốt nhất trong văn phòng công sở
Tags: