Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- Ứng dụng quản lý đi trễ về sớm nhân viên trong ngành xây dựng

Lượt xem2431
Cập nhật 20/07/2017
Quản lý nhân sự tại các công ty xây dựng, quản lý đi trễ về sớm là một phần không thể thiếu để suy trì sự hoạt động ổn định của công ty, duy trì nội quy kỉ luật của doanh nghiệp. Và phần mềm quản lý nhân sự VHRO của công ty phần mềm Vitda rất chú trọng phát triển chức năng chuyên quản lý đi trễ về sớm, để đưa ra các số liệu chính xác nhất giúp bộ phận nhân sự đưa ra những quyết định nhanh chóng kịp thời nhất

Form quy định đi trễ về sớm

Form theo dõi đi trễ về sớm


Form duyệt đi trễ về sớm