Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- Ứng dụng quản lý tính lương nhân viên trong ngành thương mại

Lượt xem2250
Cập nhật 19/07/2017
Trong quản lý nhân sự, thì quản lý lương, tính lương nhân viên là phần quan trọng nhất ở bất cứ ngành nào, công ty nào đặc biệt là tại các công ty thương mại. Vì lương liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân viên, sự phát triển, thành công của công ty.

Vì vậy công ty phần mềm nhân sự Vitda đã chú trọng phát triển các chức năng trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO hỗ một cách chính xác nhất trong việc quản lý lương cho  công ty thương mại ví dụ như:

Form tính lương nhân viên hàng tháng

Form theo dõi lương năm nhân viên

Form duyệt lương và phụ cấp nhân viênVà nhiều form khác có những chức năng khác nhau hỗ nhằm hỗ trợ việc tính lương và quản lý lương của các công ty.