Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- Ứng dụng quản lý phép nhân viên trong ngành sản xuất

Lượt xem2461
Cập nhật 19/07/2017
Trong quản lý nhân sự ngành sản xuất, phần quản lý xin phép nói chung và quản lý phép năm nói riêng luôn là một bài toán phức tạp cho các cán bộ quản lý nhân sự. Ngoài quản lý phép năm theo luật pháp quy định còn cần quản lý các loại xin phép nghỉ khác của nhân viên. Nhất là trong các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất.

Chính vì sự phức tạp như vậy nên Vitda đã xây dựng chức năng quản lý và thống kê phép năm trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO dành cho mô hình quản lý chuỗi, nhằm giúp đơn giản hóa việc quản lý phép và xin nghỉ phép của nhân viên.
 
Form quản lý các phiếu xin nghỉ phép nhân viên - Phần mềm quản lý nhân sự VHRO
 
Hình trên là giao diện quản lý các phiếu xin nghỉ phép trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO
  • 1: Nút in ấn (mặc định phần mềm sẽ xuất ra file excel)
  • 2: Nút Thêm phiếu xin phép mới
  • 3: Nút Chỉnh sửa phiếu xin phép
  • 4: Nút Xóa phiếu xin phép

Giao diện thêm thêm mới phiếu xin phép
Tại giao diện thêm mới phiếu xin phép ta sẽ điền đầy đủ các thông tin cần thiết để khai báo phiếu xin phép cho nhân viên.
Lưu ý: các ô có dấu "*" là những ô bắt buộc phải nhập dữ liệu
Form theo dõi phép năm - Phần mềm quản lý nhân sự VHRO
Form theo dõi phép năm giúp thống kế được số lượng ngày phép năm trong thời điểm hiện tại, số ngày phép đã nghỉ, số ngày phép còn lại của từng nhân viên. Giúp bộ phận nhân sự có thể nắm được tổng quan tình hình xin nghỉ phép của công ty.

Xem thêm phần mềm nhân sự Vhro sự lựa chọn tốt nhất trong văn phòng công sở