Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- Ứng dụng quản lý đi trễ về sớm trong ngành may mặc

Lượt xem2578
Cập nhật 19/07/2017
Quản lý nhân sự trong ngành may mặc, quản lý đi trễ về sớm là một phần không thể thiếu để suy trì sự hoạt động ổn định của công ty, duy trì nội quy kỉ luật của doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý nhân sự VHRO của công ty phần mềm Vitda đã được phát triển chức năng chuyên quản lý đi trễ về sớm, để quản lý và thống kê các số liệu đi trễ, về sớm của nhân viên, giúp bộ phận nhân sự đưa ra những quyết định nhanh chóng kịp thời nhất

Form quy định đi trễ về sớm

Form quy định đi trễ về sớm của phần mềm quản lý nhân sự VHRO giúp quản lý các quy định xử lý việc đi trễ về sớm của nhân viên trong đơn vị như trừ công, trừ thưởng,...

Form theo dõi đi trễ về sớm

Form theo dõi đi trễ về sớm trong phần mềm VHRO giúp đưa ra thống kê việc đi trễ về sớm chi tiết của từng nhân viên trong từng ngày cụ thể, giúp bộ phận nhân sự có cái nhìn tổng quan về tình hình đi trễ về sớm của công ty và dễ dàng báo cáo với lãnh đạo khi có yêu cầu.

Xem thêm phần mềm quản lý nhân sự VHRO- Ứng dụng quản lý hợp đồng nhân viên trong ngành thực phẩm