Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- Ứng dụng quản lý chấm công nhân viên trong chuỗi cửa hàng

Lượt xem2386
Cập nhật 18/07/2017
Trong quản lý nhân sự dành cho chuỗi cửa hàng phần chấm công cho nhân viên là một vấn đề quan trọng trong quản lý nhân sự.

Do đặc thù nhân viên đi ca nhiều, nhiều cửa hàng, nhiều bộ phận rải rác nhiều khu vực nên gây khó khăn cho bộ phận quản lý chấm công. Để hỗ trợ đơn giản hóa khó khăn trong việc chấm công cho nhân viên cho mô hình chuỗi cửa hàng công ty phần mềm nhân sự Vitda đã tích hợp chức năng chấm công vào phần mềm quản lý nhân sự VHRO nhằm hỗ trợ cho khó khăn này.
Form máy chấm công - Phần mềm quản lý nhân sự VHRO
 
Form máy chấm công sẽ tự động lấy dữ liệu từ các thiết bị chấm công đẩy lên hệ thống để hỗ trợ chấm công chính xác giờ làm của nhân viên ở bất cứ bộ phận nào.
 
Form phiếu báo công - phần mềm quản lý nhân sự VHRO
 
Từ dữ liệu trong form máy chấm công sẽ được tính toán chính xác ra công cho nhân viên tại form phiếu báo công. Dữ liệu tại phiếu báo công có thể được chỉnh sửa bằng tay đối với các trường hợp ngoại lệ không thể tính toán công dựa vào dữ liêu từ máy chấm công. Đây là phần dữ liệu quan trọng để cho để tính lương cho nhân viên.

Xem thêm phần mềm nhân sự Vhro sự lựa chọn tốt nhất trong văn phòng công sở