Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- Ứng dụng quản lý hợp đồng lao động nhân viên mô hình chuỗi

Lượt xem2765
Cập nhật 18/07/2017
Trong các công việc của phòng quản lý nhân sự của các công ty hoạt động theo hệ thống chuỗi thì việc quản lý hợp đồng là việc rất quan trọng, hợp đồng là một văn bản có giá trị pháp lý được kí kết giữa nhân viên và đơn vị sử dụng lao động. Trong hợp đồng có quy định rất nhiều thông tin cần phải quản lý và là căn cứ để giải quyết các chế độ cho nhân viên.

Vì vậy công ty phần mềm nhân sự VITDA đã xây dựng chức năng quản lý hợp đồng nhân viên trong phần mềm nhân sự VHRO. Quản lý hợp đồng là chức năng rất tiện ích trong phần mềm quản lý nhân sự của công ty phần mềm nhân sự Vitda.

Đây là chức năng hỗ trợ việc khai báo, lưu lịch sử hợp đồng của nhân viên, đồng thời kết xuất in hợp đồng trực tiếp từ phần mềm. Đăc biệt dành cho các văn phòng, công sở
 
Form quản lý hợp đồng nhân viên -  Phần mềm quản lý nhân sự VHRO
 
Form hợp đồng có chức năng thêm mới, chỉnh sửa và xóa hợp đồng lao động của nhân viên với đơn vị sử dụng lao động. Nó sẽ lưu các thông tin về hợp đồng, lịch sử kí hợp đồng
 
Mẫu hợp đồng
 
Hình trên là mẫu hợp đồng lao động được in từ phần mềm VHRO
Xem thêm ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự quản lý tạm ứng của nhân viên ngành thực phẩm