Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- Ứng dụng cấu hình ca nhân viên trong ngành xây dựng

Lượt xem2482
Cập nhật 20/07/2017
Trong quá trình quản lý nhân sự tại các công ty xây dựng thì việc phân ca, lên lịch làm ca và quản lý ca làm việc của nhân viên rất khó khăn. Do mỗi ca có múi giờ làm việc khác nhau, có khi các ca khác nhau có phần phụ cấp khác nhau,...
 
Nắm bắt được sự phức tạp trong việc quản lý ca cho nhân viên, công ty phần mềm nhân sự VITDA đã xây dựng chức năng quản lý, cấu hình ca làm việc trên phần mềm quản lý nhân sự trong công ty và cho nhân viên, giúp giảm thiểu sự phức tạp và thời gian dành cho việc quản lý ca nhân viên
 
 Form danh mục nhóm ca - phần mềm quản lý nhân sự VHRO
Form phần danh mục nhóm ca dùng để cấu hình số ngày làm việc trong tuần cho từng nhóm ca.
Form danh mục ca - Phần mềm quản lý nhân sự VHRO
Form danh mục ca có chức năng cấu hình thời gian làm việc chi tiết trên mỗi ca của công ty đề ra như: giờ vào ca, giờ tan ca, thời gian nghỉ ca,...

Form ca nhân viên -  Phần mềm quản lý nhân sự VHRO
Form ca nhân viên có chức năng gán ca cho từng nhân viên, với việc gán ca cho từng nhân viên kết hợp với giờ chấm công trên máy chấm công thì phần mềm VHRO sẽ tính được số công chi tiết của mỗi nhân viên trong từng ngày cụ thể.

Xem thêm Ứng dụng phần mềm nhân sự trong việc kinh doanh nhà hàng khách sạn