Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương chấm công - Ngành thực phẩm.

Lượt xem3852
Cập nhật 19/07/2017
VHRO là phần mềm quản lý hữu dụng nhất cho các nhà doanh nghiệp nhất là đối với các doanh nghiệp ngành thực phẩm vì phải quản lý số lượng nhân viên rất đông ở các cơ sở nhà máy sản xuất vì vậy đòi hỏi phải có một phần mềm có thể quản lý được chính xác về tiền lương cho nhân viên sao cho hiệu quả nhất.
 

Các doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm truyền thống thường sử dụng công nhân được trả lương theo ngày công, nếu không kiểm soát được việc này các doanh nghiệp phải chịu nhiều tổn thất trong quá trình tính lương sai sót. Quá trình chấm công tính lương vốn mất rất nhiều thời gian và yêu cầu sự chính xác tuyệt đối. Sử dụng phần mềm nhân sự để tự động hóa quá trình chấm công tính lương sẽ giải phóng  bộ phận nhân sự khỏi các công việc tốn kém thời gian mà đem lại hiệu quả cao, từ đó bộ hận nhân sự có nhiều thời gian hơn để nâng cao năng suất lao động
 

Không những thể phần mềm quản lý nhân sự VHRO còn giúp các doanh nghiệp loại bỏ nhiều lãng phí như lãng phí từ việc kiểm soát lỏng lẻo ngày công và giờ làm thêm, lãng  phí từ việc tốn thời gian chấm công tính lương, lăng phí từ việc thiết lập công thức lương trên file xls bị sai
 
Giải pháp dành cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm
Đặc thù của ngành sản xuất là sử dụng nhiều công nhân, các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau
 
•    Thao tác đăng kí nhân viên mới phải đơn giản
•    Thao tác tải và cập nhập dữ liệu trên máy phải nhanh chóng đáp ứng được lượng dữ liệu lớn
•    Máy phải hoạt động ổn định, tốc độ truy cập nhanh
•    Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, kết nối để lấy dữ liệu
•    Thông báo kết quả chấm công bằng đèn báo

Xem thêm : Phần mềm quản lý nhân sự ngành may mặc, phần mềm quản lý nhân sự VHRO