Phần mềm quản lý nhân sự ngành may mặc

Lượt xem7047
Cập nhật 19/07/2017
Hiện nay, hầu hết các công ty cung cấp phần mềm quản lý nhân sự cho ngành dệt may chưa tận dụng được hết các lợi ích từ internet
Phần mềm quản lý nhân sự dệt may VHRO của chúng tôi sẽ giúp bạn tận dụng được những lợi ích mà internet mang lại
Phần mềm quản lý nhân sự dệt may VHRO là ứng dụng trực tuyến nên bạn có thể truy cập ở mọi lúc, mọi nơi trên thế giới
Giải pháp nhân sự giúp bạn tiết kiệm chi phí
Bạn sẽ nhận được gấp đôi số đầu tư ban đầu vào phần mềm VHRO  chỉ trong một năm
Với giải pháp VHRO, chúng tôi tin rằng việc tham gia vào thị trường gần đây chính là một lợi thế.
Chúng tôi có thể xây dựng một loạt các ứng dụng kinh doanh mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Giải pháp nhân sự VHRO: nhiều module hơn
 

Giải pháp nhân sự VHRO: thích hợp mọi thiết bị
 
Giải pháp nhân sự VHRO: dễ sử dụng hơn cho cả khách hàng và người dùng
Giải pháp nhân sự VHRO: nền tảng web hoàn chỉnh
1.    Nguyên liệu:
Phần mềm lập kế hoạch sản xuất - Nguyên liệu là một hệ thống toàn diện và dễ sử dụng bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến việc quản lí nguyên vật liệu.
2.    Kỹ thuật:
Kế hoạch vật liệu cần thiết
Xác định các mặt hàng và chi tiết kĩ thuật
Xác định đơn vị và quy tắc chuyển đổi
Xác định chi phí nguyên vật liệu của mỗi mặt hàng
3.    Xác định kế hoạch sản xuất
Thực hiện Data cho kế hoạch và tạo ra yêu cầu
Tạo MRP vào bất kỳ khoảng thời gian nào và đưa ra tiêu chuẩn mua hàng dựa trên kế hoạch MRP
4.    Mua hàng:
Xác định nguyên tắc thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho từng mặt hàng (nếu có)
Xác định điều khoản thanh toán và điều khoản tiêu chuẩn mua hàng
Tạo danh mục các nhà cung cấp từng mặt hàng
Gửi yêu cầu báo giá tới các nhà cung cấp
Nhập giá được báo và phân tích so sánh
5.    Xác nhận giá sẽ mua:
Tạm dừng, hủy bỏ việc đặt hàng (nếu cần)
Tạo đơn hàng dựa trên nhu cầu mua hàng trên mạng
Tạo lịch giao hàng
Sửa đổi đơn hàng (nếu cần thiết)
Theo dõi toàn bộ lịch sử sửa đổi
Đánh giá hiệu quả nhà cung cấp
6.    Kiểm soát hàng tồn kho:
Nhập tất cả dữ liệu giao dịch trên mạng
Theo dõi tất cả nguyên vật liệu bằng Mã số đợt/Mã số lô
Tạo sổ kể toán ghi nhận hàng hóa xuất nhập kho ngay lập tức
Ước tính giá trị hàng trong kho dựa trên một vài phương pháp phổ biến
Tạo các bảng báo cáo phân tích
7.    Kiểm soát chất lượng:
Xác định rõ quy định kiểm soát chất lượng cụ thể cho từng mặt hàng
Truy cập dự báo thử nghiệm sản phẩm
Tạo quảng cáo đăng ký cho mỗi mặt hàng/lô để phân tích và in nhiều bản mẫu
Cập nhật kết quả trực tuyến và so sánh với tiêu chuẩn để chấp thuận hay loại bỏ nguyên vật liệu đó
In giấy chứng nhận kiểm tra
Đăng số lượng chấp nhận/loại bỏ lên sổ kế toán trực tuyến
Theo dõi việc từ chối nhập hàng bởi nhà cung cấp
8.    Bán hàng:
Phần mềm Lập kế hoạch sản xuất - Bán hàng là một hệ thống toàn diện, linh hoạt và dễ sử dụng bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến việc bán hàng
Hệ thống bán hàng gồm những đơn vị sau:
•    Kế hoạch phân phối:
Xác định từng sản phẩm và tất cả các chi tiết như kích cỡ, trọng lượng, v.v…
Phần mềm Nhóm sản phẩm giúp việc lên kế hoạch, báo cáo và phân tích dễ dàng hơn
Marketing theo Khu vực, Vùng và Lãnh thổ
Xác định dự báo kho chứa hàng
Lên kế hoạch phân phối đến kho hàng dựa trên Dự báo bán hàng và Sắp xếp kho hàng
Xếp lịch vận chuyển kho hàng dựa trên Kế hoạch Phân phối và Sản xuất
•    Kiểm kê hàng thành phẩm:
Nhập tất cả dữ liệu giao dịch lên mạng
Theo dõi kỹ các đợt chuyển hàng với chi tiết ngày sản xuất và ngày đến hạn
In báo cáo hàng trong kho và bản kế toán kho ngay lập tức với máy xử lí cực nhanh
In phiếu vào kho chính xác
•    Kiểm kê Kho hàng:
Lưu lại lại hóa đơn thành phẩm vào kho
Lưu lại doanh thu bán hàng trong kho
Lưu lại thông tin vận chuyển hàng hóa trong kho
Tạo báo cáo hàng trong kho và những báo cáo khác như Doanh thu hàng trong kho, Doanh thu theo sản phẩm, Doanh thu theo khu vực
•    Bán hàng:
Lưu trữ bảng giá thành phẩm
Cung cấp mô hình định giá toàn diện
Xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp, giảm giá, lợi nhuận của nhà phân phối
Tự động tính giá thương mại và định giá (đối với thuế tiêu thụ)
Xác định tồn kho tối thiểu và thực tế
Tạo bảng giá M.R.P
Lưu trữ thông tin khách hàng
Quy trình yêu cầu báo giá
Quy trình đặt hàng
Tạo bảng thông báo đơn hàng từ các đơn đặt hàng
Lập hóa đơn doanh thu, Ghi chú chuyển kho và thuế quan.
In ra Tờ khai đăng ký kinh doanh
In ra Báo cáo hằng ngày về kho hàng và doanh thu
In nhiều loại báo cáo khác
Tích hợp đầy đủ với các khoản thu
Hệ thống chấm công tính lương cho doanh nghiệp May mặc là một chương trình quản lý nhân sự chấm công & tính lương chạy song song với hệ thống chấm công chuẩn trên phần mềm nhân sự tính lương VHRO được áp dụng cho các doanh nghiệp may mặc, nhằm phục vu mục đích đánh giá về môi trường làm việc của khách hàng nước ngoài. Áp dụng chương trình này, quý khách hàng sẽ giảm bớt thời gian chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu đánh giá của khách hàng nước ngoài, chủ động trong mọi trường hợp đột xuất, tự động tính toán và điều chỉnh để ra bảng chấm công theo đúng yêu cầu quản lý.