Thông tư nghị định mới nhất về nhân sự năm 2017

Lượt xem3811
Cập nhật 23/07/2017
Phần mềm nhân sự online chúng tôi luôn tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất các Thông tư Nghị định của Chính phủ
 
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản Tải về
04/2017/TT-BLĐTBXH       02/03/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Download
14/2017/NĐ-CP       17/02/2017  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Download
42/2016/TT-BLĐTBXH        28/12/2016  Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Download
166/2016/NĐ-CP        24/12/2016  Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp Download
41/2016/TT-BLĐTBXH        11/11/2016 Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Download
40/2016/TT-BLĐTBXH   25/10/2016    Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Download
28/2016/TT-BLĐTBXH         01/09/2016 Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước Download
23/2016/TT-BLĐTBXH        15/07/2016  Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ Download
13/2016/TT-BLĐTBXH       16/06/2016   Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Download
26/2016/NĐ-CP        06/04/2016  Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập Download