Những điều cần biết về việc kí kết hợp đồng lao động

Lượt xem8294
Cập nhật 23/07/2017
 
Trong những năm gần đây nhu cầu về nhân sự của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ngày càng tăng cao. Vì thế việc sử dụng hợp đồng  lao động với các chính sách lương thưởng cho nhân viên ngày càng được chú trọng. Hợp đồng càng rõ ràng thì càng dễ dàng trong việc theo dõi và quản lý nhân sự.
   

1.    Nội dung cơ bản của một hơp đồng
 Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Ngoài các mẫu hợp đồng cơ bản. để doanh nghiệp kí kết một bản hợp đồng chính thức với người lao động cần có những nội dung sau đây:
-    Phía doanh nghiệp phải nêu rõ hạng mục công việc cụ thể, đặc thù và tính chất công việc, những nhiệm vụ chủ yếu.
-    Ghi rõ số lượng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, giờ tăng ca, các ngày nghỉ trong năm.
-    Nêu rõ mức lương quy định, các loại phụ cấp thai sản, ốm đau, hình thức trả lương và khen thưởng, và bảo hiểm với người lao động
-    Quang trọng phải nhấn mạnh về thời hạn hợp đồng ngày bắt đầu và ngày kết thúc, các quy định khi 2 bên đơn phương hủy hợp đồng.
 
 2.    Nguyên tắc kí hợp đồng chính thức
-    Dựa trên nguyên tắc  tự nguyện , bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.Các bên kí kết hợp đồng chính thức phải có năng lực pháp lý và năng lực hành vi. Quy định người lao động phải trên 15 tuổi.
-     Tự do giao kết HĐLĐ nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.
-    Việc giao kết HĐLĐ là do hai bên tự nguyện tuy nhiên không được trái pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể.
-    Hợp đồng lao động không được ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ 3 và lợi ích của Nhà nước.
-    Các điều khoản phải dựa trên sự nhất trí của hai bên, bên nào vi phạm vào hợp đồng thì phải bồi thường hợp đồng theo đã quy định

3.    Phân loại hợp đồng lao động
Có nhiều loại hợp đồng nhân sự nhưng được giao kết chủ yếu theo một trong các loại sau đây:
-    Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
-    Hợp đồng lao động có xác định dài hạn.
-    Hợp đồng lao động theo mùa vụ 
        
4 . Hiệu lực của hợp đồng
- Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm thoả thuận và hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm thoả thuận. Trong đó, loại hợp đồng ch­ưa có hiệu lực từ thời điểm thoả thuận lại đ­ược chia thành hai nhóm là nhóm các hợp đồng chỉ có hiệu lực khi các bên phải tuân thủ những thủ tục chặt chẽ đư­ợc quy định từ trư­ớc và nhóm các hợp đồng thực tế;
- Hợp đồng thực hiện ngay và hợp đồng thực hiện theo định kỳ;
- Hợp đồng cá thể và hợp đồng tập thể;
- Hợp đồng chủ thể đơn và hợp đồng chủ thể kép.
[Xem thêm: Hình thức cơ bản của hợp đồng]