Một số mẫu biểu liên quan đến bảo hiểm 2017

Lượt xem2551
Cập nhật 23/07/2017
Phần mềm nhân sự online xin chia sẻ đến bạn đọc các mẫu đơn đề nghị dùng trong nhân sư. Mời các bạn tham khảo và tải về tại đây.
Tên biểu mẫu Mô tả Tải về  Ngày áp dụng
Mẫu Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN Để giám đốc cơ quan BHXH ra quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN do đơn vị, cá nhân nộp thừa, nộp nhầm vào tài khoản chuyển thu của cơ quan BHXH các cấp. Download  
Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, BHTN Để cơ quan BHXH và đơn vị cùng đối chiếu số liệu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN nhằm xác định chính xác số tiền phải thu, số tiền còn nợ của đơn vị. Download  
Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT Nhằm kê khai các thông tin liên quan đến thân nhân, tiền...BHYT, BHXH và là căn cứ để cấp sổ BHYT, BHXH Download  
BHYT đã được thanh toán trực tiếp     mẫu giấy này được sử dụng trong Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT, do người đề nghị thanh toán hoàn thiện mẫu đơn và gửi lên BHXH Tỉnh. Download  
Mẫu biểu thất nghiệp Mẫu này dành cho Người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV trong thời hạn 3 tháng. Download  
Ngưng tham gia bảo hiểm xã hội Áp dụng với một số trường hợp nhất định pháp luật cho phép người lao động và người sử dụng lao động được tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Download 20/06/2016
Mẫu giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH Áp dụng cho trường hợp người hưởng bảo hiểm bị ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH Download 15/09/2016
Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu  Mẫu bản đề nghị trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu áp dụng cho các đơn vị y tế đề  nghị lên cơ quan bảo hiểm cấp trên Download 04/03/2015
Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe   Mẫu bản đề nghị trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu áp dụng cho các đơn vị y tế gửi tới cơ quan bảo hiểm cấp trên Download 24/08/2015
Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH dùng để ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người tham gia BHXH Download 24/11/2015
Giấy truy lĩnh, tiếp tục nhận BHXH     Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ Download 24/11/2015
Giấy thay đổi phương thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH   Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân... Download 24/11/2015
Giấy đề nghị thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH     Áp dụng cho đối tượng di chuyển nội tỉnh, di chuyển nội huyện, thay đổi tổ chi trả trong 1 xã hoặc chuyển sang lĩnh tiền qua tài khoản thẻ ATM và ngược lại. Download 24/11/2015
Hợp đồng đóng BHYT   Download 04/03/2015
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN       Download 17/11/2014
Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia BH thất nghiệp       Download 01/10/2015
Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM       Download 01/01/2010
Quyết định về việc nghỉ việc hưởng hưu trí      Download 15/09/2016
Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng     Download 23/01/2015
Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần      Download 23/01/2015