Các loại mẫu hợp đồng lao động

Lượt xem3482
Cập nhật 23/07/2017
Phần mềm nhân sự online chúng tôi luôn tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất các loại mẫu hợp đồng lao động nhằm đơn giản hóa thủ tục ký kết hợp đồng lao động theo đúng trình tự quy định của Pháp luật.
 
Tên mẫu biểu Mô tả Tải về Ngày áp dụng
Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động được kí kết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng.

Download
01/01/2017
Hợp đồng lao động nước ngoài Hợp đồng lao động nước ngoài được sử dụng trong trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài,... Download  
Hợp đồng lao động song ngữ Hợp đồng lao động song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) giành cho các bạn muốn xin việc ở những công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Download  
Hợp đồng thử việc Đây là mẫu hợp đồng được doanh nghiệp sử dụng để ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên trong thời gian thử việc làm ở doanh nghiệp Download  
Hợp đồng khoán việc Mẫu hợp đồng khoán việc là việc giao lại cho tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc toàn bộ hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết.  Download  
Hợp đồng lao động bán thời gian Mẫu hợp đồng này dùng cho người lao động tham gia lao động bán thời gian. Trong mẫu ghi rõ thời gian làm việc, quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như của người sử dụng lao động. Download  
Phụ lục hợp đồng lao động Phụ lục hợp đồng lao động được sử dụng khi bạn muốn bổ sung, sửa đổi một số điều trong nội dung của bản Hợp đồng lao động đã được ký kết trước đó. Download