Quản lý quan hệ xã hội trong phần mềm nhân sự Vhro

Lượt xem2435
Cập nhật 13/07/2017
Form quan hệ xã hội trong phần mềm nhân sự Vhro
Trong phần mềm quản lý nhân sự Vhro, form quan hệ xã hội lưu thông tin các hoạt động xã hội mà các nhân viên đã tham gia. Đây cũng là 1 trong các thông tin của nhân viên cần được lưu trữ lại nhằm hỗ trợ các quyết định về nhân sự của các cấp lãnh đạo trong công ty.
Thêm quan hệ xã hội vào phần mềm cho từng nhân viên