​Quản lý kinh nghiệm làm việc trong phần mềm nhân sự VHRO

Lượt xem2553
Cập nhật 13/07/2017
Kinh nghiệm làm việc trong phần mềm nhân sự VHRO
Trong phần mềm quản lý nhân sự form kinh nghiệm làm việc nhằm lưu trữ thông tin: công việc, công ty, chức vụ, mức lương,…., kinh nghiệm làm việc của từng nhân viên trong công ty. Nhằm hỗ trợ các quyết định cần đến thông tin kinh nghiệm của nhân viênThêm kinh nghiệm làm việc vào phần mềm quản lý nhân sự Vhro