Phần quản lý công cụ dụng cụ trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem2866
Cập nhật 13/07/2017
Form công cụ dụng cụ trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO
Trong phần mềm quản lý nhân sự Vhro, form công cụ dụng dụ dùng để quản lý trang thiết bị cần thiết có công việc của từng nhân viên, bộ phận mà công ty cấp phát cho họ.
Các công cụ , dụng cụ này sẽ được quản lý qua tên, mã, số lượng, gán với từng mã nhân viên
Khi cấp phát mới cho nhân viên thì ta thêm vào bằng cách nhấn nút thêm trên form công cụ dụng cụ