Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- xem tổng quan sơ đồ nhân viên công ty

Lượt xem12677
Cập nhật 12/07/2017
Phần mềm quản lý nhân sự VHRO-hướng dẫn xem tổng quan sơ đồ nhân viên và phòng ban công ty trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO. Trong phần mềm nhân sự VHRO chúng ta có thể xem tổng quan thông tin các phòng ban, số lượng nhân viên tại các phòng ban như sau:

Tại form tìm nhân viên như sau:

Chúng ta nhấp chuột vào vị trí số 1 trên hình sauTa sẽ được màn hình hiển thị như sau: