Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- quy định tính thuế thu nhập cá nhân

Lượt xem2491
Cập nhật 13/07/2017
Giới thiệu form quy định tính thuế thu nhập cá nhân trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Trong các quy định về thuế thu nhập cá nhân, thì phần quy định tính thuế sẽ có thể thay đổi theo từng giai đoạn và không cố định, nên về phần quản lý thuế trong các phần mềm quản lý nhân sự cần có chức năng quản lý quy định tính thuế thu nhập cá nhân nhằm có thể linh hoạt chỉnh sửa nếu có sự thay đổi của luật thuế.

Và phần mềm quản lý nhân sự VHRO cũng có riêng 1 form quản lý vấn đề nàyHình trên là giao diện phần quản lý quy định tính thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm VHRO
1: Nút in ấn (mặc định xuất ra file ecxel)
2: Nút thêm
3: Nút chỉnh sửa
4: Nút Xóa

Giao diện khi thêm và chỉnh sửa quy định tính thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm quản lý kinh nghiệm làm việc trong phần mềm nhân sự VHRO