Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- phần khai báo người phụ thuộc tính thuế thu nhập cá nhân

Lượt xem2234
Cập nhật 13/07/2017
 
Giới thiệu form khai báo người phụ thuộc tính thuế thu nhập cá nhân trong ​phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Trong quy định tính thuế thu nhập cá nhân của nhân viên trong các đơn vị, luật thuế có quy định mỗi nhân viên đều có quyền khai báo người phụ thuộc để được miễn giảm thuế TNCN theo luật quy định.

Phần mềm quản lý nhân sự VHRO có phần khai báo người phụ thuộc để tính thuế TNCN cho nhân viên trong công ty khách hàng.

Sau đây giới thiệu đến các bạn chức năng khai báo người phụ thuộc trong phần mềm VHRO

Hình trên là giao diện quản lý khai báo người phụ thuộc trên phần mềm VHRO
1: Nút in ấn (mặc định xuất ra file ecxel)
2: Nút thêm
3: Nút chỉnh sửa
4: Nút Xóa

Giao diện khi thêm và chỉnh sửa phiếu đánh giá của máy. Những ô có dấu "*" là phần bắt buộc nhập liệu.

Xem thêm ​Quản lý kinh nghiệm làm việc trong phần mềm nhân sự VHRO