Phần mềm quản lý nhân sự Vhro-giới thiệu form duyệt đi trễ về sớm

Lượt xem1827
Cập nhật 15/07/2017
Việc theo dõi giám sát và đánh giá thái độ của nhân viên trong doanh nghiệp hiện nay đang là những nỗi lo cho các nhà quản lý. Biết được nhu cầu của phần lớn doanh nghiệp Công ty Phần mềm Vitda đã cho ra đời sản phẩm công nghệ mang tên Phần mềm quản lý nhân sự online VHRO với các tính năng ưu việt và giải đáp mọi khó khăn cho doanh nghiệp.
Trong form duyệt đi trễ về sớm người quản trị có thể kiểm tra thông tin của từng nhân viên trong các khối văn phòng khác nhau, tính được tổng thời gian đi trễ của nhân viên dựa theo mức quy định của công ty đưa ra nhân viên nào đi trễ quá giờ xẽ bị trừ công 

Nút sửa trong module quyệt đi trễ về sớm cho người quản trị có thể sửa đổi những thông tin thời gian đi trễ, trừ công….
  • Nút xóa cho phép người sử dụng xóa mọi thông tin của nhân viên
  • Nút máy tính cho phép người sử dụng không phải tính toán, khi người sử dụng nhập số lần đi trễ, nhập trừ công sau đó nhấn vô nút hình máy tính tự động phần mềm sẽ tính toán vào lương của nhân viên đã vi phạm
  • Nút duyệt sau khi người quản trị tính toán đầy đủ và chính xác xẽ nhấn vào nút duyệt và đợi cấp trên xét duyệt cho
  • Nút lưu/hủy khi người sử dụng đã thao tác xong thì có thể nhấn nút lưu, nếu còn sai xót thì có thể nhấn nút hủy để tính toán lại
  • Nút in/ấn cho phép người sử dụng có thể xuất dữ liệu qua excel….
Tham khảo thêm tại đây