Phần mềm quản lý nhân sư Vhro- giới thiệu form xin nghỉ phép

Lượt xem1822
Cập nhật 15/07/2017
Mỗi người lao động làm đủ 1 năm thì được nghỉ 12 ngày phép, nếu người lao động làm việc không đủ 1 năm thì được hướng số ngày phép tương ứng với số tháng làm việc (phải tính đủ số ngày trong tháng, ví dụ 1 tháng 25 ngày thì vẫn tính là 1 tháng). Khi nghỉ phép, nhân viên vẫn được hưởng đủ lương cơ bản, nếu cuối năm mà nhân viên không sử dụng hết số ngày phép thì sẽ được công ty thanh toán số tiền lương cơ bản tương ứng với số ngày phép chưa nghỉ. Công ty vitda cung cấp phần mềm quản lý nhân sự cung cấp chức năng cho phép doanh nghiệp lưu thời gian làm thêm giờ, nghỉ phép, nghỉ bệnh, nghỉ thai sản, nghỉ tang ba mẹ và nghỉ vì lí do cá nhân. Doanh nghiệp có thể theo dõi thời gian nghỉ phép, kể cả được trả lương hay không và còn lại bao nhiêu ngày phép cho mỗi nhân viên.
Khi nhấp vào nút thêm trên màn hình xin nghỉ phép sẽ hiện ra một form cho người sử dụng nhập liệu, và tùy chỉnh.
 • Phòng ban cho phép người sử dụng lựa chọn các phòng ban khác nhau
 • Tên nhân viên có thể nhấp click chuột vô tên nhân viên là sẽ hiển thị sang ô bên trái và bắt buộc phải nhập liệu ô tên nhân viên.
 • Lý do nghỉ có nhiều lý do có thể tùy chọn trong mục lý do nghỉ và bắt buộc phải nhập liệu lý do nghỉ
 • Ngày bắt đầu là nhập liệu ngày bắt đầu xin phép nghỉ bắt buộc phải nhập liệu vô ô ngày bắt đầu
 • Ngày kết thúc là ngày kết thúc nghỉ phép và bắt buộc phải nhập liệu vô ô ngày kết thúc
Còn có các mục như:
 • Giờ bắt đầu 
 • Giờ kết thúc
 • Loại nghỉ phép
 • Số ngày nghỉ
 • Số giờ nghỉ
 • Lý do
Sau đó bấm nút lưu  để ghi nhận lại thông tin nhân viên xin phép.
Xem thêm tại: Phần mềm quản lý nhân sự