Phần mềm quản lý nhân sự Vhro- giới thiệu form quản lý phép thâm niên

Lượt xem1749
Cập nhật 15/07/2017
Phép thâm niên là 1 quy định trong luật lao động nhằm hỗ trợ người lao động lâu năm được thêm thời gian nghỉ ngơi để có thể tiếp tục lao động đóng góp. Và luật quy định nhân viên có thâm niên đủ 5 năm thì được cộng thêm 1 ngày phép. Phần mềm quản lý nhân sự VHRO đã bổ sung tính năng tự động tính phép thâm niên nhằm giúp hỗ trợ nhân viên nhân sự trong quản lý phép thâm niên cho nhân viên.