Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- giới thiệu form danh mục nghỉ phép

Lượt xem1985
Cập nhật 15/07/2017
Trong quá trình làm việc của người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp thì người lao động được phép nghỉ khi có những lý do cá nhân và ngày phép năm được quy định trong luật lao động. Và nhằm giúp nhân viên nhân sự dễ dàng hơn trong việc quản lý phép của người lao động phần mềm quản lý nhân sự Vhro đã tích hợp phần quản lý phép vào phần mềm.
Và form quản lý danh mục nghỉ phép là 1 phần trong chức năng đó.