Phần mềm quản lý nhân sự VHRO- giới thiệu form bảo hiểm công ty

Lượt xem2326
Cập nhật 13/07/2017
Trong công việc quản lý nhân sự nói chung, và việc lập báo cáo nói riêng thì phần thống kê mức chi trả bảo biểm cho nhân viên của công ty cũng là 1 phần thống kê quan trọng luôn phải làm hàng tháng sau mỗi khi tinh lương.

Vì vậy công ty phần mềm VITDA đã cập nhập vào  Phần mềm quản lý nhân sự VHRO form mức đóng bảo hiểm công ty nhằm giúp nhân viên nhân sự tổng hợp số tiền bảo hiểm công ty đóng cho từng nhân viên trong tháng và tổng tiền công ty phải đóng cho toàn bộ công ty để gửi qua phòng kế toán và các cấp lãnh đạo
 

Trên đây là giao diện của form thống kê mức đóng bảo hiểm công ty.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm các chức năng của phần mềm quản lý nhân sự VHRO hơn