Phần mềm quản lý nhân sự VHRO - Cấu hình tính thuế thu nhập cá nhân

Lượt xem2088
Cập nhật 13/07/2017
Giới thiệu quy trình cấu hình tính thuế thu nhập cá nhân trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO.

Để tính thuế  thu nhập cá nhân trong phần mềm nhân sự VHRO thì chúng ta phải cấu hình các dữ liệu đầu vào và cấu hình một số chức năng để có thể tính toán thuế chính xác nhất.

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình mức tính thuế 
 

Tiếp đến ta sẽ cấu hình mức giảm trừ gia cảnh 

Sau đó khai báo người phụ thuộc nếu có

Chỉ cần vài bức đơn giản trên là ta đã có thể tự tin tính thuế thu nhập cá nhân cho bất kì nhân viên nào trong công ty.

Xem thêm Quản lý quan hệ xã hội trong phần mềm nhân sự Vhro