Phần mềm quản lý nhân sự- giới thiệu form bảo hiểm thất nghiệp

Lượt xem2128
Cập nhật 14/05/2018
Trong quá trình quản lý nhân sự thì phần quản lý bảo hiểm thất nghiệp cũng là 1 phần quan trong trong quản lý bảo hiểm nói chung và quản lý nhân sự nói riêng.

Vì vậy nên phần mềm quản lý nhân sự VHRO của công ty phần mềm Vitda cũng đã tích hợp tính năng quản lý bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ quá trình quản lý nhân sự tại đơn vị khách hàng dễ dàng hơn.

Trong form này chúng ta có thể thêm, sửa, xóa và xem thông tin bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên.
Tags: