Phần mềm nhân sự Vhro quản lý đi trễ về sớm - Quy định đi trễ về sớm

Lượt xem1716
Cập nhật 15/07/2017
Trong doanh nghiệp hiện nay việc quản lý theo dõi nhân viên đang là những nỗi lo cho các nhà quản lý. Phải tạo được sự công bằng minh bạch trong khoảng thời gian làm việc của từng nhân viên. Nắm rõ được các thông tin cá nhân của từng người, lên lịch làm việc hợp lí. Hiểu được nỗi lo của các nhà quản lý công ty Vitda đã cho ra đời phần mềm quản lý nhân sự Vhro có thể kiểm tra việc đi sỡm về trễ của từng nhân viên đánh giá nhân viên được khách quan hơn, tạo được tính công bằng trong công ty.
Ở form quản lý quy định đi trễ về sớm này người quản trị sẽ đặt ra các khung biểu phạt theo từng mức độ vi phạm của nhân viên từ đó sẽ được trừ vào lương của nhân viên thể hiện tính công bằng chính xác với từng nhân viên.
Trong form quản lý đi trễ về sớm này người quản trị có thể thêm các quy định mới cho nhân viên hoặc có thể sửa lại thông tin đã đặt ra cho phù hợp với nhân viên.
Thêm các quy định mới trong quản lý đi trễ về sớm:
Sửa các thông tin quy định trong quản lý đi trễ về sớm giúp người sử dụng dễ dàng thao tác trên phần mềm người sử dụng có thể thay đổi thông tin trong theo quy định mới của công ty: