Phần mềm nhân sự VHRO – phân hệ tuyển dụng

Lượt xem2952
Cập nhật 15/07/2017
Tổng quan: chắc hẳn hầu như tất cả các doanh nghiệp đều có khoảng thời gian để tuyển chọn nhân viên, tuyển dụng nhân sự là khâu quan trọng để tìm người tài, người phù hợp với vị trí công việc cho công ty. Chính vì vậy, để quá trình tuyển dụng thành công, mang lại kết quả cao các nhà tuyển dụng luôn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng khâu trong quy trình tuyển dụng.
Phân hệ tuyển dụng trên phần mềm nhân sự online VHRO hỗ trợ việc lên kế hoạch và tuyển dụng nhân sự khi doanh nghiệp(công ty) cần. Gồm các chức năng:
  • Kênh tuyển dụng: gồm có
  1. Mã vùng tuyển dụng: mỗi vùng tuyển dụng có một mã tuyển dụng riêng
  2. Áp dụng: có đang được áp dụng hay không
  3. Tên vòng tuyển dụng: vòng tuyển dụng đó tên là gì
 
 
Phần mềm nhân sự VHRO – kênh tuyển dụng
  • Kế hoạch tuyển dụng:  cho phép nhà tuyển dụng  điền vào các thông tin như mã tuyển dụng, tên kế hoạch là gì, có hỗ trợ các môdul ngày tháng năm để xác định ngày kết thúc, ngày bắt đầu; rồi cho phép dự kiến chi phí và chi phi thực tế.
 
 
Phần mềm nhân sự VHRO – kế hoạch tuyển dụng
  • Kiểm tra năng lực: khi nhân viên đang trong thời gian thử việc thì sẽ được đánh giá năng lực qua từng đợt và được công nhận vào làm hay không là dựa vào bảng đó. Phần này để đánh giá năng lực thực tế của ứng viên về chuyên môn, thông thường sẽ là kiểm tra IQ, logic, test trình độ ngoại ngữ và kiểm tra chuyên môn của ứng viên. Vòng kiểm tra này sẽ giúp nhà tuyển dụng tiếp tục loại bỏ được những ứng viên không đủ tiêu chuẩn đi tiếp vào vòng tiếp theo.
 
 
phần mềm nhân sự VHRO - kiểm tra năng lực
  • Phỏng vấn ứng viên: phỏng vấn ứng viên sẽ có nhận xét, và điểm của từng ứng viên được phỏng vấn.
 
Phần mềm nhân sự VHRO – phỏng vấn ứng viên
  • Kết quả tuyển dụng: sau khi xong đợt phỏng vấn sẽ có kết quả của từng ứng viên, kết quả đó cho biết ứng viên nào được chọn  hay rớt.
 
phần mềm nhân sự - kết quả tuyển dụng