Phần mềm nhân sự Vhro-Phân hệ thuế thu nhập cá nhân

Lượt xem2757
Cập nhật 13/07/2017
Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Thuế TNCN là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi lần quyết toán thuế, do đó bất kỳ một cá nhân có thu nhập trong doanh nghiệp đều phải cập nhật những thông tin mới nhất về thuế thu nhập cá nhân. 
Sau nhiều quá trình nghiên cứu và thử nghiệm để tạo ra phần mềm tính toán về thuế TNCN chính xác và tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp. Vitda đã cho ra đời phần mềm quản lý nhân sự phân hệ quản lý thuế TNCN đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của doanh nghiệp về quản lý thuế TNCN đầy đủ và chính xác cho người lao động  .
Trên cơ sở khai báo các thông tin của nhân viên như họ tên, ngày sinh, CMND, mã số thuế, ngày ký hợp đồng lao động, các loại giảm trừ như bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giảm trừ cho người phụ thuộc, các giảm trừ khác và các khoản thu nhập của nhân viên để khai báo cho từng nhân viên của doanh nghiệp, phần mềm sẽ lập các báo cáo tờ khai, quyết toán, bảng kê thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của nhà nước.
Trong cấu hình thuế của Phần mềm nhân sự có các mục cho chúng ta dễ dàng sử dụng và tùy chỉnh:
  • QĐ biểu thuế
  • QĐ giảm trừ gia đình
  • DM biểu thuế
Quyết định biểu thuế sẽ tính toán mức đóng thuế cho từng nhân viên Thiết lập được thang điểm đóng thuế gắn với từng mức lương được nhân của từng nhân viên.
 
Đối với các cá nhân được giảm trừ thuế do gia cảnh rơi vào các trường hợp sau : Gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, đang nuôi cha mẹ lớn tuổi bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.
Đối với cấu hình danh mục biểu thuế cho phép người dùng có thể điều chỉnh các loại hình thức thuế sao cho phù hợp với từng nhân viên.