Phần mềm nhân sự Vhro-Phân hệ cấu hình hệ thống

Lượt xem2543
Cập nhật 17/07/2017
Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp. Từ đó Vitda đã cho ra sản phẩm Phần mềm quản lý nhân sự giúp cho việc quản lý trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian hơn, phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường hiện nay.
Phần mềm quản lý nhân sự Vhro không đơn thuần chỉ là phần mềm quản lý nhân sự, công, lương, đào tạo, tuyển dụng, mà nó chính là giải pháp quản trị nguồn nhân lực toàn diện, đưa ra những thống kê về hiệu quả công việc KPI hay áp dụng mô hình BSC vào quản trị nhân sự, giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt kịp thời tình hình biến động nhân sự.
Đây là phân hệ cấu hình hệ thống của phần mềm nhân sự Vhro
Còn các modul như:
  • Cấu hình phụ cấu
  • Cấu hình bảo hiểm
  • Cấu hình công cụ
  • Danh mục từ điển phần quyền người dùng
Phần mềm nhân sự Vhro giúp cho việc quản lý nhân sự trở nên đơn giản, dễ sử dụng, cấu hình đơn giản cho phép người dùng nắm toàn bộ thông tin của nhân viên trong doanh nghiệp. Thông tin hồ sơ nhân viên được quản lý một cách đồng bộ nhất quán, việc truy vấn, tìm kiếm dữ liệu sẽ nhanh và chính xác hơn. Nhiều người cùng truy cập để xem trên cùng một dữ liệu, không còn cảnh phải làm báo cáo và gửi quản lý.
Với thâm niên kinh nghiệm 9 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, chúng tôi hơn hết hiểu được sự tin tưởng của Khách hàng vào Công ty, sự đóng góp và hiểu biết sâu sắc nhu cầu và nghiệp vụ của Khách hàng sẽ giúp cho chúng tôi mang đến những Sản phẩm, giải pháp một cách “Tốt nhất – Nhanh nhất – Chất lượng nhất”. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi thể thấy được điều khác biết ấy.
Xem thêm tại: Phần mềm nhân sự