Phần mềm nhân sự online VHRO - Phân hệ Hồ sơ nhân viên

Lượt xem5517
Cập nhật 13/07/2017
1.    Tổng quan
Phân hệ Hồ sơ trên Phần mềm quản lý nhân sự VHRO cho phép đơn vị quản lý toàn bộ các thông tin của nhân viên từ sơ yếu lý lịch, phòng ban: Phòng ban, Mã nhân viên, Mã số thẻ, Tên nhân viên, Giới tính, Ngày sinh, Số CMND, Nơi thường trú, Nơi tạm trú, Điện thoại, Ngân hàng, Số tài khoản... đến hợp đồng, chức vụ 
 
 
Tại đây, hồ sơ sẽ được quản lý theo từng phòng ban/bộ phận, nơi nhân viên hiện đang làm việc, thuận tiện cho công tác quản lý và tra cứu hồ sơ khi cần. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp hàng loạt báo cáo phân tích, thống kê về tình hình nhân sự, giúp các nhà quản lý có cái nhìn chính xác trước khi đưa ra các quyết định ảnh hưởng tới sự biến động nhân sự tại đơn vị.
2.    Các tính năng chính
 • Lưu trữ các thông tin nhân viên: Phòng ban, Mã nhân viên, Mã số thẻ, Tên nhân viên, Tên thường gọi, Giới tính, Ngày sinh, Nơi sinh, Số CMND, Nơi cấp CMND, Ngày cấp CMND, Nguyên quán, Quốc tịch, Nơi thường trú, Nơi tạm trú, Dân tộc, Tôn giáo, Trình độ văn hóa, Trình độ chuyên môn, Bằng cấp, Điện thoại, Hộp thư, Mã số thuế, Ngân hàng, Số tài khoản, Ngày vào làm, Ghi chú
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ nhân viên: Cho phép tra cứu, tìm kiếm hồ sơ nhân viên theo nhiều tiêu chí khác nhau: họ tên, giới tính, năm sinh, trình độ, nơi đào tạo, ngày vào làm, hợp đồng lao đồng, số sổ BHXH…
   
 
 • Quản lý danh sách nhân viên. Lọc theo Năm, Tháng, Ngày, Phòng ban, Tên nhân viên
 • Quản lý quan hệ thân nhân của nhân viên, các đối tượng giảm trừ gia cảnh để phục vụ cho việc tính thuế TNCN hàng tháng.
 • Theo dõi thông tin về Tên trường, Chuyên ngành học, Loại văn bằng, Đánh giá, Điểm tốt nghiệp đã đạt được của nhân viên.
 • Theo dõi được quá trình công tác cũ (Nơi làm việc cũ, Chức vụ, Phòng ban) và kinh nghiệm làm việc của nhân viên từ trước khi vào làm tại đơn vị (Ngày vào làm, Lương khởi điểm).
 • Quản lý thông tin về quan hệ xã hội: Tên tổ chức tham gia, Ngày hoạt động và Hình thức hoạt động
 • Quản lý danh sách cấp phát dụng cụ cho nhân viên từ khi vào đơn vị, bao gồm thông tin Kho hàng, Phương thức xuất, Mã phiếu xuất, Ngày xuất, Phòng ban, Nhân viên, Ghi chú, Người tạo, Ngày tạo
 • Hỗ trợ theo dõi công cụ dụng cụ theo Năm, Tên phòng ban, Tên nhân viên, Nhóm sản phẩm, Tên sản phẩm