Phần mềm nhân sự online VHRO - Phân hệ bảo hiểm nhân sự

Lượt xem3789
Cập nhật 18/04/2018
Phân hệ bảo hiểm nhân sự.
Quản lý Bảo hiểm cho người lao động luôn là một vấn đề rất phức tạp và diễn ra liên tục trong khoảng thời gian dài từ khi nhân viên bắt đầu độ tuổi lao động đến khi về hưu, đặc biệt đối với những trường hợp thai sản, hưởng chế độ, tai nạn lao động, BHXH, BHYT, điều chuyển, tăng lương… Doanh nghiệp phải giải quyết hàng núi công việc khi có sự thay đổi chính sách của Nhà nước, do đó công việc quản lý bảo hiểm cho người lao động chiếm rất nhiều thời gian của cán bộ chuyên môn.
Để quản lý bài toán quản lý BHXH tại các doanh nghiệp, Vitda đã nghiên cứu và cho ra đời phần mềm quản lý nhân sự phân hệ quản lý bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của doanh nghiệp về quản lý bảo hiểm cho người lao động.
a. Cấu hình bảo hiểm.


b. Danh mục bảo hiểm.
 
 

c. Danh mục theo chức vụ.
  

 
Tham khảo: Bảo hiểm và thuế
Tags: