​Phần mềm nhân sự online VHRO – Giới thiệu Form chi phí phát sinh

Lượt xem2469
Cập nhật 15/07/2017
Trong quá trình làm việc của nhân viên sẽ có những chi phí phát sinh thêm. Phần mềm nhân sự VHRO có hỗ trợ modul cho việc tính lương nhân viên và trong đó có form chi phí phát sinh để thuận tiện cho việc quản lý chi phí phát sinh của nhân viên.
 
Ở form này cho phép chúng ta tìm kiếm các khoản chi phí phát sinh theo năm, tháng, ngày, tên phòng ban và tên nhân viên, cho biết tất cả các thông tin về nhân viên cũng như khoản chi phí phát sinh: Tên phòng ban, mã nhân viên, tên nhân viên, ngày phát sinh, mức phát sinh, hình thức phát sinh, lý do phát sinh, ghi chú … 
 
Trường hợp thêm mới 1 khoảng chi phí phát sinh thì ta chọn nút thêm, sau đó chọn phòng ban. Ở ô nhân viên sẽ xuất hiện tên những nhân viên có trong phòng ban đó và ta click chuột vào tên nhân viên xuất hiện chi phí phát sinh rồi điền thông tin vào các mục:
1.    Ngày phát sinh: thời gian bắt đầu phát sinh chi phí
2.    Mức phát sinh: $
3.    Hình thức phát sinh: +/-
4.    Ghi chú: chú thích thêm về khoảng mà nhân viên phát sinh chi phí