Phần mềm nhân sự online VHRO – Giải pháp cho việc quản lý hồ sơ nhân viên

Lượt xem2962
Cập nhật 13/07/2017
Với phần mềm quản lý nhân sự online VHRO, bạn có thể tìm nhanh một nhân viên theo họ tên.
Hồ sơ của mỗi nhân viên gồm sơ yếu lý lịch, các thông tin về quản lý hồ sơ, theo dõi nhân sự. Nhờ đó mà người quản lý có thể tìm kiếm những thông tin về nhân sự một cách rõ ràng và nhanh chóng nhất
 
Mỗi nhân viên sẽ cung cấp thông tin về tên ngân hàng và số tài khoản để tiện lợi cho việc cấp phát lương kịp thời vào cuối tháng
Hồ sơ nhân viên còn cung cấp tên phòng ban, chức vụ của nhân viên đó. Người quản lý có thể:
  • Link tới phòng ban, bổ sung thêm nhân viên cho phòng ban hiện tại
  • Link tới form chức vụ và có thể thay đổi chức vụ, luân chuyển phòng ban cho nhân viên
Từ hồ sơ của nhân viên, người quản lý còn có thể tạo ca làm việc:
Theo chức vụ
Theo nhân viên
Theo dõi hợp đồng lao động, kiểm tra sức khỏe và sự cố lao động của nhân viên
Thay đổi và kết chuyển phúc lợi của nhân viên sao cho phù hợp
Xem thềm phần mềm nhân sự online VHRO – giải pháp cho việc đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên