​Phần mềm nhân sự online – giới thiệu form bảng lương nội bộ

Lượt xem2666
Cập nhật 15/07/2017
Hiện nay, hầu hết tất cả các công ty đều áp dụng phần mềm quản lý nhân sự online cho việc tính lương. Việc tính lương bằng phần mềm không những chính xác mà còn giúp công ty lưu trữ được lượng lớn các số liệu phục vụ cho việc quản lý. Phần mềm nhân sự tiền lương VHRO tích hợp form bảng lương nội bộ. Bảng lương nội bộ sẽ tự động tính toán lương của nhân viên, quy ra tiền dựa trên chính sách của công ty.
 
Bảng lương nội bộ cho phép xem thông tin về lương của từng nhân viên sau khi được tính toán và cập nhật tự động. Phần mềm nhân sự tiền lương VHRO thiết kế bảng lương nội bộ giúp khách hàng các công việc:
-    Lọc nhân viên: đầu tiên, khi khách hàng truy xuất vào bảng lương nội bộ. Hệ thống sẽ tự động hiển thị chi tiết tất cả các nhân viên với các thông tin về tên phòng ban, mã nhân viên, mã số thẻ, tên nhân viên, ngày vào làm, mức lương ngày, ngày công chuẩn, lương cơ bản, lương khác… theo tháng, năm. Nếu khách hàng muốn lọc theo phòng ban thì click chọn theo phòng ban trong hộp thoại “phòng ban”. Hoặc chọn theo tên nhân viên trong mục “tên nhân viên”. Sau khi lựa chọn theo tiêu chí lọc, hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhân viên tìm được sau khi lọc.
-    Chọn nhân viên: cho phép khách hàng click chọn nhân viên mà mình muốn xem mức lương sau khi lọc. Khi click chọn nhân viên, hệ thống sẽ hiện ra bảng chọn cho người quản trị duyệt hoặc không
 
-    In ra bảng lương dưới hạng excel hoặc phiếu lương