Phân hệ tính lương – phần mềm nhân sự online VHRO

Lượt xem3651
Cập nhật 15/07/2017
Nói đến lương là nói đến quản lý nhân sự. Quản lý tiền lương như thế nào để biến nó trở thành giải pháp nhân sự hiệu quả. Phần mềm nhân sự online VHRO sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp hiện nay. 
Như đã biết, tiền lương là chi phí của công ty nhưng lại là thu nhập của nhân viên trong toàn công ty, một nhân tố không thể thiếu và quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy tiền lương ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và tinh thần của nhân viên. 

Phân hệ tính lương trong phần mềm nhân sự VHRO giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết sự biến động nhân sự, thực hiện tính các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập chi tiết theo từng nhân viên. Qua phân hệ tính lương, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ sự biến động nhân sự, tình hình trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
 
1.    Tham số lương (danh sách các tham số lương)
-    Các tham số lương (lương cơ bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được khai báo linh động cho phép người dùng tự cập nhật khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng phần mềm.
-    Khai báo tham số và công thức tính lương từng tháng của từng nhân viên. Công thức khai báo mềm dẻo để phù hợp với cách tính lương thực tế tại mỗi đơn vị.
2.    Công thức tính lương chuẩn và phù hợp
Với cách thiết kế mềm dẻo, phần mềm nhân sự VHRO cho phép người dùng tự định nghĩa công thức tính lương áp dụng theo các cách tính lương phổ thông hoặc theo cách tính lương đặc thù của doanh nghiệp
-    Tính lương theo ngày, tháng
-    Tính lương theo năng xuất
-    Tính lương theo sản phẩm
-    Tinh lương khoán
-    Tính lương theo hệ số - cấp bậc
Tự động tính và áp hệ số lương cho thời gian làm thêm ngày thường, ngày nghỉ hoặc hệ số lương sản phẩm vượt định mức…
3.    Qui định kỳ phát lương 
-    Qui định kỳ phát lương để hệ thống khoá lại kỳ lương và không cho phép chỉnh sửa
-    Khai báo linh hoạt ngày làm việc, ngày nghỉ thường, ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong kỳ (tháng/quý/năm).
-    Khai báo thời gian làm việc linh hoạt theo ca, theo quầy, theo dây chuyền…
-    Lấy dữ liệu chấm công từ máy chấm công hoặc cập nhật tham số ngày công, giờ công, giờ làm thêm hay tham số sản phẩm hoàn thành vào phần mềm…
Tất cả hỗ trợ tính lương nhanh nhất, đảm bảo phát lương đúng thời điểm, phù hợp với kỳ phát lương mà nhà nước quy định.
4.    Thiết lập công thức lương theo chức vụ 
-    Hệ thống sẽ thiết lập công thức tính lương theo chức vụ. Tương ứng phụ cấp, khấu trừ, tiền trách nhiệm v.v.
-    Tính lương, các khoản phụ cấp, BHXH - y tế, thuế thu nhập cho cán bộ nhân viên và tự động hạch toán các khoản đó theo từng bộ phận ứng với khoản mục phí khác nhau.
-    Các tham số lương (lương cơ bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được khai báo linh động cho phép người dùng tự cập nhật khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng phần mềm.
5.    Qui định bậc lương 
Áp dụng theo mô hình nhà nước về quy định bậc lương, quy định về nâng bậc lương…phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp và pháp luật quy định.
6.    Qui định mức lương tối thiểu công ty 
Tiền lương tối thiểu vùng luôn được cập nhật theo từng giai đoạn, từng nghị định của pháp luật. 
7.    Qui định hưởng lương tháng 13
-    Qui định khoảng thời gian làm việc để thưởng lương tháng 13 đối với từng nhân viên. 
-    Các chi tiết về thông tin, chế độ nghĩ, ngày làm việc…của từng nhân viên làm cơ sở để quy định hưởng lương tháng 13 phù hợp
Với phần mềm quản lý nhân sự tiền lương VHRO, tính chính xác, đúng và đầy đủ các khoản lương, thưởng, BHXH... Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý thông tin cá nhân một cách rõ ràng.
Bạn có thể tham khảo về phần mềm quản lý nhân sự VHRO tại đây