​Giới thiệu về form phí bảo hiểm công ty trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem2328
Cập nhật 14/05/2018
Trong phần mềm quản lý nhân sự form phí bảo hiểm công ty chủ yếu dùng để thống kê số tiền bảo hiểm mà công ty chi trả bảo hiểm cho người lao động.
Form phí bảo hiểm công ty cho phép người dùng lọc tìm thông tin phí bảo hiểm mà công ty trả cho người lao động.  

(1) Tìm theo năm
(2) Tìm theo phòng ban
(3) Tìm theo tên nhân viên
 
Tags: